Tẩy sơn Hudson

Tẩy sơn Hudson là chất tẩy sơn gốc clo, một vật liệu không ăn da, có thể dễ dàng thi công trên bất kỳ loại bề mặt nào cần tẩy sơn. Với khả năng thẩm thấu tuyệt vời đến từng lớp sơn và phản ứng tách lớp nhanh, sản phẩm không gây phản ứng có hại cho bất kỳ bề mặt gỗ, kim loại và bê tông nào.

Sản phẩm tẩy sơn có sẵn loại :

  • 1 kilôgam — Tẩy sơn Hudson (1kg)
  • 350 gram — Tẩy sơn Hudson (350gm)