Màu sơn dầu Hudson

HUDSON ACRYLIC LATEX COLORANTS

Là sản phẩm sơn tạo màu gốc acrylic đậm đặc, đặc tính dễ dàng phân tán và tạo ra các sắc thái từ màu phấn đến màu trung bình với độ hoàn thiện đồng nhất.

LƯU Ý:

Để tạo ra các sắc thái tối, hãy chọn từ các màu hỗn hợp của nhà máy hoặc các màu trộn sẵn để có được màu mong muốn. Tỷ lệ pha màu lý tưởng cho sơn là 1:16.

Các loại tông màu

Tỷ lệ so với màu trắng: 1:16

H-404 THALO BLUE

H-404 THALO BLUE TINT COLOR

H-405 THALO GREEN

H-405 THALO GREEN TINT COLOR

H-406 RAW SIENNA

H-406 RAW SIENNA TINT COLOR

H-407 TOLUIDINE RED

H-407 TOLUIDINE RED TINT COLOR

H-466 HANSA YELLOW

H-466 HANSA YELLOW TINT COLOR

H-409 BURNT UMBER

H-409 BURNT UMBER TINT COLOR

H-490 LAMP BLACK

H-490 LAMP BLACK TINT COLOR

Sản phẩm tẩy sơn có sẵn loại 1 Liter 16 Liters quy cách đóng gói. VÌ các lý do kỹ thuật liên quan đến bảng in, những màu hiển thị trên đây có thể có sai lệch với màu thực tế.