Sơn Hudson Beauticoat Latex | Sự lựa chọn kinh tế

Sơn Hudson Beauticoat Latex là loại sơn acrylic kinh tế được pha chế với chất lượng và độ bền tốt hơn. Với đặc tính dễ dàng sử dụng, hoàn hảo cho tất cả các bức tường và trần nội thất.

Sản phẩm tẩy sơn có sẵn loại 16 Lít 5 Lít:

  • Dòng H4800 – Sơn phẳng Hudson Beauticoat cho nội thất
  • Dòng H4810 – Sơn bóng Hudson Beauticoat cho nội thất